Regulamin 10 km, 5 km, 5 km Nordic Walking, Dziecięca Półmila Fightera

GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W BIEGU NA 10 KM

Regulamin

Regulamin V Sucholeskiej Dziesiątki Fightera o puchar Wójta

24 Czerwca 2018

Dystans 10 km, 5 km, 5 km Nordic Walking

Dziecięca Półmila Fightera

Cele i założenia biegu

 • ·popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • ·promocja gminy Suchy Las
 • ·propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

Organizatorzy

 • ·Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „FIGHTER”

Termin i miejsce

 • ·Impreza odbędzie się w dniu 24 czerwca 2018 roku (niedziela) w Suchym Lesie
 • ·Start o godz. 11:00, ul. Szkolna na wysokości Gminnego Ośrodka Sportu.
 • ·Bieg przeprowadzony zostanie ulicach miasta (100% asfalt) na dystansie 10 km.
 • ·Trasa posiada atest PZLA.
 • ·Trasa będzie oznaczona co 1 km.
 • ·Biegi dla dzieci oraz bieg towarzyszący – ich zasady uczestnictwa zawarte zostaną w odrębnym regulaminie.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 • ·Łączny limit dla 5 km, 5 km Nordic Walking  i 10 km wynosi 900 osób. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
 • ·W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • ·Udział mogą wziąć biegacze którzy ukończyli 16 rok życia.
 • ·Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-17 lat (które w dniu biegu tj. 24 czerwca 2018 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • ·Biuro zawodów w dniu biegu czynne będzie od godz. 8:00, o godzinie 10:30 zostaje zamknięte. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości (i dowodu wpłaty wpisowego, jeżeli opłata uiszczona została po 22 czerwca 2018).
 • ·Odbiór numerów tylko osobiście wraz z dowodem osobistym.
 • ·Opłata startowa wynosi:
 • ·Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie biegu i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia elektroniczne i opłaty startowe przyjmowane są do północy 22 czerwca 2018. Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów o ile nie został przekroczony limit uczestników (900 osób łącznie dla dystansu 5 i 10 km).
 • W szczególnych przypadkach termin końcowy zapisów może  być przedłużony a informacja zostanie przekazana w formie komunikatu na stronie internetowej biegu.

- 10 km                               -40 zł do 22 czerwca 2018.  (w dniu biegu 50,00 zł)

- 5 km                                  -40 zł  do 22 czerwca 2018. (w dniu biegu 50,00 zł)

- 5 km Nordic Walking–40 zł do 22 czerwca 2018.  (w dniu biegu 50,00 zł)

800m Półmila Dziecięca–20zł do 22 czerwca 2018(w dniu biegu30,00zł) zapisy przez stronę internetowa (konkurencja dla dzieci do 16 roku życia) Każdy zapisany  uczestnik otrzyma: medal , dyplom, ciepły posiłek.

Część środków przeznaczona na podopiecznego fundacji Rak Off

 

- W ramach konkurencji dziecięcych – czwórbój dziecięcy ( skok w dal , konkurencje biegowe, 60m, rzut piłką lekarską itp). Każdy uczestnik otrzyma dyplom z wynikiem. Konkurencja nieodpłatna.  Zapisy w dniu biegu.

 

 •  Z każdej opłaty startowej 5 zł przekazane zostaje na cel charytatywny dla Fundacji RAK OFF (wskazane osoby cierpiące i zmagające się z chorobą Nowotworu Raka.
 • dodatkowo nieodpłatne konkurencje dziecięce ( między innymi: bieg na 60 m, rzut piłką lekarską itp.)
 • ·Opłata startowa następuje on-line jako finalizacja zgłoszenia do biegu. Zgłoszenie do biegu bez wniesionej opłaty startowej nie uprawnia do biegu oraz nie spełnia wymogu umieszczenia na liście startowej.
 • ·Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów w numerze startowym. Numer startowy należy umieścić na przodzie tułowia, brak numeru startowego uprawnia organizatora do dyskwalifikacji.
 • ·Biuro zawodów mieści się w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu przy ul. Szkolnej 20

Klasyfikacja końcowa  

 

10 km

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna  indywidualna (3 mężczyzn i 3 kobiety) oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:

Mężczyźni:

 • ·M 16 mężczyźni 16 – 19 lat
 • ·M 20 mężczyźni 20 – 29 lat
 • ·M 30 mężczyźni 30- 39 lat
 • M 40 – mężczyźni 40-49 lat
 • M 50 – mężczyźni 50 – 59 lat
 • M 60 – mężczyźni 60+

Kobiety:

 • ·K 16 kobiety 16 – 19 lat
 • ·K 20 kobiety 20 – 29 lat
 • ·K 30 kobiety 30- 39 lat
 • K 40 – kobiety 40-49 lat
 • K 50 – kobiety 50 – 59 lat
 • K 60 – kobiety 60+

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.

 

5 km

 

 Prowadzona będzie klasyfikacja generalna  indywidualna (3 mężczyzn i 3 kobiety) oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:

Mężczyźni:

Mężczyźni:

 • ·M 16 mężczyźni 16 – 19 lat
 • ·M 20 mężczyźni 20 – 29 lat
 • ·M 30 mężczyźni 30- 39 lat
 • M 40 – mężczyźni 40-49 lat
 • M 50 – mężczyźni 50 – 59 lat
 • M 60 – mężczyźni 60+

Kobiety:

 • ·K 16 kobiety 16 – 19 lat
 • ·K 20 kobiety 20 – 29 lat
 • ·K 30 kobiety 30- 39 lat
 • K 40 – kobiety 40-49 lat
 • K 50 – kobiety 50 – 59 lat
 • K 60 – kobiety 60+

 

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.

5 km Nordic Walking

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna  indywidualna (3 mężczyzn i 3 kobiety) oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:

Mężczyźni:

 • ·M mężczyźni 16 – 29 lat
 • ·M mężczyźni 30 – 49 lat
 • ·M mężczyźni 50 – 59 lat
 • M mężczyźni 60 – 69 lat
 • M mężczyźni 70 +

 

Kobiety:

 • K mężczyźni 16 – 29 lat
 • ·k mężczyźni 30 – 49 lat
 • ·K mężczyźni 50 – 59 lat
 • K mężczyźni 60 – 69 lat
 • K mężczyźni 70 +

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.

Klasyfikacja Mieszkańca Suchego Lasu – nagrodzonych zostanie 3 najlepszych mieszkańców i 3 najlepsze mieszkanki Suchego Lasu

Nagrody

 • ·W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymają trofea.
 • ·W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę oraz dodatkowo za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe lub bony sponsorskie
 • ·W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej.
 • ·Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal
 • ·Nagrody dublują się. Klasyfikacja generalna jest klasyfikacją odrębną poza którą dekorowani są zawodnicy wg. kategorii wiekowych, zajętych w nich miejscach i osiągniętych czasach. Klasyfikacje następują na podstawie czasu brutto.
 • ·Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma piękny odlewany medal

Zasady finansowania

 • ·Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 • ·Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

Postanowienia końcowe

 • ·Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowi klęska żywiołowa)
 • ·Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 • ·Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu ul. Szkolna 20.
 • ·Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej oraz toalety.
 • ·Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • ·W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • ·W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • ·Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin od dnia rozegrania biegu.
 • ·Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Koordynator Biegu
Mariusz Siebert
tel. 608 331 944

mariusz.siebert76@gmail.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>